Informatie voor cliënten

Informatie voor cliënten

Corona maatregelen (Indien sprake is van een epidemie)

In verband met het coronavirus, volgt de praktijk de landelijke richtlijnen;

  • er wordt rekening gehouden met 1,5 meter afstand
  • bij verkoudheid- of griepverschijnselen dient de afspraak te worden geannuleerd
  • verder wordt bij binnenkomst gevraagd de handen te ontsmetten

Contact

De praktijk is bereikbaar op telefoonnummer 06-50266509. Indien de telefonische oproep niet meteen wordt beantwoord, kan een boodschap worden ingesproken. Het is ook mogelijk een mailbericht te sturen naar: pmt@praktijkkienstra.nl

Werkwijze

Na aanmelding volgt een intakegesprek. Vervolgens wordt er samen met de cliënt een behandelplan opgesteld waarin het behandeldoel, de frequentie en de duur zijn vastgelegd. Het is mogelijk dat tijdens de behandeling het doel moet worden bijgesteld, dit wordt dan in het behandelplan aangepast.
De behandeling zal zo kort mogelijk en zo lang als nodig in beslag nemen.

Afspraken

In principe wordt er altijd een aantal afspraken vooruit gepland, bij voorkeur op dezelfde tijd en dagdeel. Bij het maken van een afspraak wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen.

Annuleren van afspraken

Het kan voorkomen dat een gemaakte afspraak niet nagekomen kan worden. Er kan dan een nieuwe afspraak worden gemaakt. Een afspraak moet minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt wordt 50% van de kosten door gefactureerd.

Wachtlijst

Er is momenteel een wachttijd van ruim 3 maanden voor kinderen en jongeren. Het is wel mogelijk om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te maken op kortere termijn.

Tarieven en vergoeding

Kinderen en jongeren
De praktijk heeft een contract met de volgende gemeenten in Rivierenland: Tiel, Buren, West Betuwe, Neder-Betuwe, Culemborg en West Maas en Waal. Behandelingen van een kind of jongere (tot 18 jr.) uit deze gemeenten worden volledig door de gemeente vergoed bij een verwijzing van huisarts, jeugdarts, medisch specialist of het sociaal team van de gemeente.

Volwassenen
De kosten van een intake-of behandelsessie zijn 90 euro. Voor een verslag wordt 50 euro in rekening gebracht. Aan het eind van elke maand wordt een factuur digitaal verstuurd.                                                                                                                                                          PMT wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering. Aangeraden wordt hierover informatie in te winnen bij de verzekeraar.

Tevredenheidsonderzoek

Na beëindiging van de therapie, wordt gevraagd mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek door het invullen van een korte vragenlijst. De uitkomsten worden gebruikt om de dienstverlening in de praktijk te verbeteren. Ook kunnen deze anoniem worden gebruikt voor herregistratie van de therapeut.

Klachten

De praktijk doet zijn uiterste best om klachten te voorkomen. Mocht u desondanks toch klachten hebben, dan kunt u daar contact over opnemen met de praktijk. In goed overleg zal getracht worden uw klachten te verhelpen. Mochten er hierna nog klachten zijn, dan kan voor jeugdigen tot 18 jr. gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling van het FVB en voor volwassen van de klachtenregeling van het Nibig. Informatie over de klachtenprocedure vindt u op de websites van het FVB (www.vaktherapie.nl) of het Nibig (www.nibig.nl).