Jongeren

Psychomotorische Therapie Jongeren

Bij jongeren treden grote fysieke en emotionele veranderingen op als gevolg van de veranderingen in de hormoonhuishouding. Daarbij hebben jongeren grote uitdagingen op psychologisch, cognitief en sociaal vlak; ze zijn op zoek naar hun identiteit en hoe ze zich moeten verhouden tot hun omgeving. Jongeren zijn daardoor kwetsbaar en geneigd sterk emotioneel te reageren op informatie en situaties (zoals vermijden, opzoeken van gevaar, impulsieve reacties).

Binnen Psychomotorische therapie kan een jongere door middel van lichaams- en bewegingsgerichte oefeningen gezonde reactiepatronen ontwikkelen en zijn identiteit versterken, waardoor deze levensfase makkelijker kan worden doorlopen.

Bij welke klachten

 • Hechtingsproblemen
 • Klachten a.g.v. van ingrijpende ervaringen (trauma)
 • Angstklachten
 • Spanningsklachten
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Concentratieproblemen
 • Moeilijk kunnen omgaan met - en uiten van emoties
 • Weinig weerbaar
 • Sociaal onhandig, moeilijk kunnen aansluiten bij anderen
 • Gepest worden
 • Somberheid
 • Boosheid
 • Piekeren, moeilijk kunnen (in)slapen
 • Niet medisch verklaarbare lichamelijke klachten (zoals buikpijn, hoofdpijn)
 • Moeite met acceptatie van eigen lichaam

Praktische informatie

Voor de behandeling van uw kind is een verwijzing van een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of sociaal team van uw gemeente vereist.

Aanmelding en informatie

Vul het contact formulier in of neem per mail of telefoon contact op.

pmt training jongeren

Julian (14 jr.) voelt zich somber en trekt zich steeds meer terug in zichzelf. Thuis zit hij veel te gamen op zijn kamer en gedraagt hij zich afwerend naar ouders als deze vragen stellen. Hij verzuimt vaak van school en zijn schoolresultaten zijn het laatste jaar erg achteruitgegaan, waardoor hij dreigt te blijven zitten of naar een niveau lager moet. Ouders zijn ten einde raad omdat ze hem niet kunnen bereiken.
Tijdens PMT lukt het om al doende met Julian in gesprek te komen. Hij geeft blijk van een laag zelfbeeld en leert woorden te geven aan zijn onzekerheid en angst in contact met leeftijdgenoten op school. Door te focussen op wat zijn sterke kanten zijn en tips te geven voor de omgang met klasgenoten, wordt Julian positiever en actiever. Hij maakt met school plannen om zijn aanwezigheid en resultaten te verbeteren. Daarnaast vindt hij meer aansluiting bij een groepje jongens uit zijn mentorklas.