Psychomotorische Therapie

Psychomotorische Therapie

Psychomotorische therapie is een behandelvorm waarbij bewegen en (lichamelijk) ervaren centraal staan.

Uitgangspunt is dat iemand in het bewegen vaak hetzelfde laat zien en ervaart als in andere situaties. Er kunnen gevoelens, gedachten en gedragingen naar voren komen die herkenbaar zijn uit het dagelijks leven. Deze kunnen positief zijn, maar het kunnen ook klachten zijn.

Binnen de psychomotorische therapie wordt door middel van lichaams- en bewegingsgerichte methoden en technieken gewerkt aan het verdwijnen of leren omgaan met deze klachten.

Afhankelijk van de hulpvraag wordt het accent gelegd op:

  • Leren van vaardigheden; bijvoorbeeld het opmerken en loslaten van spanning
  • Experimenteren met nieuw gedrag; bijvoorbeeld opkomen voor jezelf
  • Inzicht krijgen in wat de klachten veroorzaakt en in het verleden opgedane negatieve ervaringen kunnen verwerken.
materialen Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie
is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Klik op onderstaande buttons voor meer informatie.

"als alleen praten niet helpt"